Khai giảng K20 lớp Quảng cáo Facebook ô tô (Mã lớp: F20)

  • Học 2 ngày liên tục T7, CN. Hỗ trợ hỏi đáp 2 tháng.
  • Thời gian: Ngày 16-17/12. Học online qua Zoom + Ultraview. Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 1h30-4h30
  • Lớp giới hạn TỐI ĐA 10 học viên để đảm bảo AI CŨNG LÀM ĐƯỢC sau khi học.

Khai giảng K7 lớp Xây kênh Youtube bán xe công nghiệp (Mã lớp: Y7)

  • Lịch học: T3, T6 hàng tuần, lúc 19-21h (hoặc 22h tùy module học)
  • Số buổi: 8 buổi Online qua Zoom
  • Khai giảng: Thứ 3 ngày 12/3/2024

Khai giảng lớp Marketing Ô tô Áp suất 1 ngày, học tại showroom

  • Lịch học: theo lịch rảnh của showroom
  • Số buổi: 1 ngày (2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, trong cùng ngày hoặc khác ngày)
  • Khai giảng: Bất cứ khi nào, ngay sau khi thỏa thuận xong chi phí và lịch học