Khai giảng K16 lớp Quảng cáo Facebook ô tô

  • Học 2 ngày liên tục T7, CN. Hỗ trợ hỏi đáp 2 tháng.
  • Thời gian: Ngày 16-17/12. Học online qua Zoom + Ultraview. Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 1h30-4h30
  • Lớp giới hạn TỐI ĐA 10 học viên để đảm bảo AI CŨNG LÀM ĐƯỢC sau khi học.